Spring naar content
Expertises

Vermogensdelicten (Sr)

Een strafrechtelijk onderzoek beperkt zich meestal niet tot één delict. Vaak worden meerdere delicten in onderzoek genomen, zoals valsheid in geschrifte (artikel 225 Sr), corruptie (artikel 328ter Sr), oplichting en verduistering (artikel 326 Sr en artikel 321 Sr), faillissementsfraude (artikel 340 Sr e.v.) en het veel voorkomende witwassen (artikel 420bis Sr e.v.). Deze delicten worden ook wel vermogensdelicten genoemd.

Fraude is een verzamelterm en kan worden vervolgd op grond van verschillende strafbepalingen. Het Wetboek van Strafrecht kent een aantal strafbepalingen die veel voorkomen in fraudezaken.

Valsheid in geschrifte (artikel 225 Sr)

Bij valsheid in geschrifte moet u denken aan valse of vervalste facturen of andere documenten zoals notities, memo’s, notulen of correspondentie. De inhoud van zo’n stuk moet dan in strijd met de waarheid zijn. De vraag of een stuk daadwerkelijk vals is, komt regelmatig in (onze) strafzaken aan de orde.

Een fiscale verdenking houdt vaak ook verband met valsheid in geschrifte. Denk bijvoorbeeld aan verondersteld valse facturen die aan betalingen ten grondslag liggen. Ook kan sprake zijn van een valse bedrijfsadministratie door het opnemen van valse stukken daarin. Bij de samenloop met een verdenking van belastingfraude is van belang dat in artikel 69 lid 4 AWR is opgenomen dat een vervolging voor het gebruikmaken van een vals stuk is uitgesloten als vervolging voor fiscale delicten mogelijk is.

Corruptie (artikel 328ter Sr)

Tegen corruptie wordt de laatste jaren steeds harder opgetreden door de opsporingsautoriteiten. Bij corruptie wordt onderzoek verricht naar ambtenaren of werknemers die ervan worden verdacht giften, beloftes of diensten te hebben aangenomen of gevraagd in ruil voor een tegenprestatie. Het kent verschillende verschijningsvormen variërend van steekpenningen en smeergeld tot kickbacks. Een verdenking van (ambtelijke of private) corruptie komt ook veelvuldig voor in onderzoeken met een buitenlands aspect. In deze zaken wordt vaak onderzoek verricht door buitenlandse opsporingsinstanties of internationale samenwerkingsverbanden.

Oplichting en verduistering (artikel 326 Sr en artikel 321 Sr)

Bij oplichting ziet de verdenking op een bedrog, waarbij zaken anders worden voorgesteld dan ze zijn om op deze manier iemand te bewegen tot afgifte van een goed (vaak geld). Soms wordt deze verdenking ingegeven door (vermeende) valse voorwendselen of via een constructie van transacties of vennootschappen. Een verdenking van verduistering ontstaat als een vennootschap, directeur of werknemer ervan wordt verdacht gelden of goederen te hebben vervreemd.

Faillissementsfraude (artikel 340 Sr e.v.)

Bij faillissementsfraude wordt onderzoek verricht naar allerlei vermeende misstanden rondom een faillissement. In deze zaken wordt veelal samengewerkt met diverse specialisten in het civiele recht, omdat de juridische en feitelijke context vaak genuanceerder ligt dan de strafrechtelijke interpretatie van feiten en gebeurtenissen achteraf.

Witwassen (artikel 420bis Sr e.v.)

Ten slotte komt een verdenking van witwassen veelvuldig voor in fraudezaken. Witwassen gaat allereerst om het verhullen van de illegale herkomst van geld, maar ook om het in het maatschappelijk verkeer brengen van zwart geld door het te gebruiken. In witwaszaken wordt vaak beslag gelegd op vermogen en onroerend goed in verband met (eventueel) te ontnemen wederrechtelijk verkregen voordeel. Aangezien het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel is uitgesloten bij vervolging wegens fiscale delicten (artikel 74 AWR) is de samenloop van witwassen en fiscaliteit een bijzonder aandachtspunt.

 

 

In een notendop

Vermogensdelicten:

  • Valsheid in geschrifte
  • Oplichting of verduistering
  • Corruptie
  • Faillissementsfraude
  • Witwassen

Strafrechtelijk onderzoek

FIOD

OM

Neem contact op met onze specialisten

Mr. P.J. (Peter) van Hagen

Mr. A.A. (Anke) Feenstra

Mr. J.N. (Judith) de Boer

Mr. G.M. (Mariëlle) Boezelman

Kennisartikelen over dit onderwerp

Een onvervalst causaal verband? DD 2020/52

Wanneer wordt wit geld zwart en kan het dus worden witgewassen? Deze vraag is niet altijd eenvoudig te…

Lees meer

Overpeinzingen over omkoping en belastingfraude in het Caribische deel van het Koninkrijk. TBS&H 2019, nr 3

In hun bijdrage voor de Caribische editie van het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving schrijven Kim Demandt…

Lees meer

Annotatie bij vonnis in de zaak Tromp (Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 17 november 2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:167). TvS&O 2018, nr 1

In het najaar van 2017 heeft het Gerecht in eerste aanleg te Curaçao een lezenswaardig vonnis gewezen. Het…

Lees meer

Witwassen. Annotatie NBSTRAF 2015/115

Anke Feenstra en Mariëlle Boezelman voorzien het arrest van de Hoge Raad van 7 april 2015 (ECLI:NL:HR:2015:888) van commentaar. De bewijsvoering van…

Lees meer

Bestrijding van faillissementsfraude insolvent? TFB 2013, nr 6/7

Anke Feenstra en Mariëlle Boezelman bespreken het wetsvoorstel ‘herziening strafbaarstelling faillissementsfraude’, dat eind vorig jaar werd aangekondigd in…

Lees meer