Spring naar content
Expertises

Wwft – toezichthouders en boetes

In het kader van de Wwft wordt van instellingen veel verwacht aan anti-witwasmaatregelen en de documentatie daarvan. Vroeger of later kloppen toezichthouders van de Wwft op de deur. Het is raadzaam zorgvuldig met de verplichtingen én het onderzoek van de toezichthouder om te gaan, om maatregelen of sancties te voorkomen.

Als u te maken krijgt met toezichthouders van de Wwft is het essentieel om een grondig begrip te hebben van de verantwoordelijkheden en vereisten die de diverse instanties met zich meebrengen.

Toezichthouders Wwft

Diverse toezichthouders van de Wwft zijn betrokken bij de naleving van anti-witwasverplichtingen, zoals onder meer opgenomen in de Wwft. De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten houden toezicht op financiële instellingen. Het Bureau Financieel Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op accountants, belastingadviseurs en notarissen en de deken van de Orde van Advocaten voor advocaten. Daarnaast is er het Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst dat toezicht houdt op een aantal beroepsgroepen, zoals aan- en verkopers van kunstvoorwerpen, makelaars en taxateurs en de Kansspelautoriteit is belast met het toezicht op onder meer aanbieders van loterijen en casino’s.

Onderzoek

Anti-witwasverplichtingen zijn bijvoorbeeld het doen van risicogebaseerd cliëntonderzoek, de monitoringsverplichting en het melden van ongebruikelijke transacties. Het is raadzaam zorgvuldig om te gaan met verzoeken van toezichthouders van de Wwft en inzicht te hebben in het (mogelijke) verloop van het toezichtstraject. Dat traject kan handhaving door de toezichthouder tot gevolg hebben, zoals bijvoorbeeld het opleggen van een maatregel, een aanwijzing of een dwangsom. Ook is het mogelijk dat de toezichthouder – na aankondiging – overgaat tot oplegging van een bestuurlijke boete. Tegen zowel de boete als de onmiddellijke openbaarmaking daarvan kan geprocedeerd worden.

Een onderzoek door toezichthouders van de Wwft kan “van kleur verschieten” en uitmonden in een strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie. Het is goed te onderkennen dat de opsporingsautoriteiten bij een strafrechtelijke verdenking over verdergaande bevoegdheden beschikken dan de toezichthouders. In zo’n situatie geldt dus een ander juridisch speelveld en de gevolgen kunnen zeer verstrekkend zijn.

Onze advocaten beschikken over de kennis en ervaring om u hierin bij te staan en uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Voor vragen of bijstand in verband met toezicht of een geschil met toezichthouders van de Wwft kunt u contact met ons opnemen.

In een notendop
  • Wwft
  • Anti-witwasmaatregelen
  • Onderzoek door toezichthouder
  • Handhaving door toezichthouder
Gerelateerd

Neem contact op met onze specialisten

Mr. G.M. (Mariëlle) Boezelman

Mr. M. (Maaike) Coenen

Kennisartikelen over dit onderwerp

#305 FIU-melding in de prullenbak

Witwassen moet bestreden worden, daarover geen misverstand. Tegelijkertijd dienen fundamentele rechtsbeginselen hoog in het vaandel te worden gehouden,…

Lees meer

#271 Botsende verplichtingen: Wwft en AVG

Op 10 januari 2022 heeft de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) een uitspraak[1] gedaan, waarin is…

Lees meer

#252 Handhaving DAC6: start 2022

Sinds januari 2021 zijn intermediairs en/of belastingplichtigen verplicht potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies bij de Belastingdienst te melden….

Lees meer

#242 Meldplicht grensoverschrijdende constructies en bewijsuitsluiting

Informatie die is verstrekt om te voldoen aan de suppletieplicht van artikel 10a AWR, mag niet worden gebruikt…

Lees meer

#230 De bank als judge, jury and executioner

Met de vergaande Wwft-verplichtingen van banken – en de megaschikkingen door veronachtzaming daarvan – nemen zij hun klanten…

Lees meer