Spring naar content
Expertises

Wwft

De ontwikkelingen op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) volgen elkaar in een rap tempo op. In de strijd tegen witwassen wordt steeds meer verwacht, en van steeds meer verschillende partijen.

Op grond van de Wwft hebben zogenaamde ‘poortwachters’ allerlei verplichtingen (bijvoorbeeld de Wwft melding). Wie niet aan die verplichtingen voldoet, kan een bestuurlijke boete krijgen of zelfs strafrechtelijk worden vervolgd.

Wordt u verweten dat u niet aan uw verplichtingen onder de Wwft hebt voldaan? Wij helpen graag.

Valt u onder de Wwft?

De Wwft geldt voor iedereen die te maken heeft met grote geldstromen of handel in (dure) goederen. Denk bijvoorbeeld aan banken, notarissen, makelaars, accountants, belastingadviseurs en handelaren in kostbare producten.

De belangrijkste verplichtingen op grond van de Wwft

Als u onder de Wwft valt, moet u voldoen aan meerdere verplichtingen. De belangrijkste zijn:

Het uitvoeren van cliëntenonderzoek:

 • Het cliëntenonderzoek houdt kort gezegd in dat u de identiteit van uw cliënten dient vast te stellen.
 • Omdat de Wwft risk based is, is het afhankelijk van het risico van de cliënt hoe diepgaand het cliëntenonderzoek moet zijn.
 • Het uitgevoerde cliëntenonderzoek dient u in de eigen administratie vast te leggen.
 • Kan het cliëntenonderzoek niet worden afgerond? Dan mag u met de betreffende cliënt geen zakelijke relatie aangaan of transactie verrichten.

Het melden van ongebruikelijke transacties:

 • Een transactie kan om verschillende redenen ongebruikelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan cliënten die hoge bedragen in contanten afrekenen of grote transacties verrichten die niet kunnen worden verklaard door hun normale bedrijfsvoering.
 • Om te beoordelen of een transactie ongebruikelijk is, heeft de wetgever indicatoren vastgesteld. Voor elke instelling gelden verschillende indicatoren.
 • Een ongebruikelijke transactie moet worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit.
 • Er geldt een tipping off verbod. Dat betekent dat u niet aan de betreffende cliënt mag vertellen dat u een Wwft melding heeft gedaan.

Beter te veel dan te weinig melden?

Wwft instellingen zijn verplicht ongebruikelijke transacties te melden. In sommige gevallen is twijfel mogelijk over de vraag of een transactie ongebruikelijk is. Het lijkt misschien de veiligste optie om zo veel mogelijk te melden, zodat u in ieder geval aan uw eigen verplichtingen heeft voldaan. Toch is voorzichtigheid geboden. Door onterecht te melden, schendt u namelijk mogelijk uw geheimhoudingsplicht jegens uw cliënt en de privacy-verplichtingen uit de AVG.

Voordat u een standpunt inneemt, kan het dan ook raadzaam zijn om nader onderzoek te doen. Wij helpen u daar graag bij.

Boete of strafvervolging

Overtredingen van de Wwft kunnen worden beboet en strafrechtelijk worden vervolgd. Wij staan regelmatig instellingen bij die onder de Wwft vallen en die als verdachte zijn aangemerkt of met een bestuurlijke boete worden geconfronteerd. Ook geven onze specialisten cursussen en workshops op het gebied van de Wwft. Heeft de toezichthouder een boete opgelegd of loopt er een strafrechtelijk onderzoek? Neem dan contact met ons op.

In een notendop
 • Belangrijkste Wwft-verplichtingen
 • Witwassen
 • Civiel- en strafrechtelijke vrijwaring
 • Strafrechtelijke vervolging of bestuurlijke boete
 • WED

Neem contact op met onze specialisten

Mr. J.N. (Judith) de Boer

Mr. G.M. (Mariëlle) Boezelman

Mr. A.A. (Anke) Feenstra

Mr. P.J. (Peter) van Hagen

Mr. M. (Maaike) Coenen

Mr. L.M. (Luce) Smithuijsen

Mr. J.R.J. (Judith) Gijsen

Kennisartikelen over dit onderwerp

#160 Aggut nie mir wit, dan is ut zwart. Snapte?

Deze slogan komt zo nu en dan voorbij tijdens carnaval. Vrij vertaald voor de niet-Brabanders onder de lezers:…

Lees meer

#127 De Wwft: identificatieplicht, meldplicht, attendeerplicht?

De Wwft is inmiddels alom bekend bij belastingadviseurs, accountants en vergelijkbare beroepsgroepen. Uit het jaaroverzicht van de FIU…

Lees meer

De witwaswet is niet zo zwart-wit. Boerderij.nl

Het Openbaar Ministerie bracht op 17 juli groot naar buiten dat de aardappel- en uienhandel vatbaar is voor…

Lees meer

#109: U meldt te veel?!

Soms moet de wal het schip keren. Bij de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn in de Nederlandse wetgeving…

Lees meer

#93 Wwft – are you ready?

Op 25 juli 2018 is de vierde Europese anti-witwasrichtlijn geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en…

Lees meer

#89 ING: Is Netjes Geschikt

Op 4 september werd bekend gemaakt dat ING met het Openbaar Ministerie een schikking was overeengekomen van een…

Lees meer

#227 Wwftenswaardigheden: relevante aspecten voor de praktijk

In de afgelopen periode is het jaaroverzicht 2020 van FIU-Nederland  gepubliceerd. Daarnaast is een geüpdatete versie van de…

Lees meer

#218 Twee weten meer dan één

De toepassing van de verplichtingen van de Wwft in de praktijk blijft vragen oproepen. Op zich is nu…

Lees meer

#213 “Doet u aan witwassen? Nee… ik ben geen bankier!”

Tijdens het ABN AMRO Cabaret 2014 gaf toenmalig voorzitter Gerrit Zalm een openingsact als zijn ‘zuster’ Priscilla Zalm.[1]…

Lees meer

Kroniek ondernemingsstrafrecht. TBS&H 2021, nr 1

In het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving verschijnt halfjaarlijks een kroniek ondernemingsstrafrecht, met de laatste ontwikkelingen op…

Lees meer

#201 Het Openbaar Ministerie en de menselijke maat

De Toeslagenaffaire Sinds het rapport over de Toeslagenaffaire staat de menselijke maat weer prominent op de overheidsagenda. Eenieder…

Lees meer

#198 Lessen voor het BFT

In de praktijk merken wij regelmatig dat fiscalisten en accountants bezoek krijgen van het Bureau Financieel Toezicht (hierna:…

Lees meer