Spring naar content
Expertises

Wwft

De ontwikkelingen op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) volgen elkaar in een rap tempo op. In de strijd tegen witwassen wordt steeds meer verwacht, en van steeds meer verschillende partijen.

Op grond van de Wwft hebben zogenaamde ‘poortwachters’ allerlei verplichtingen (bijvoorbeeld de Wwft melding). Wie niet aan die verplichtingen voldoet, kan een bestuurlijke boete krijgen of zelfs strafrechtelijk worden vervolgd.

Wordt u verweten dat u niet aan uw verplichtingen onder de Wwft hebt voldaan? Wij helpen graag.

Valt u onder de Wwft?

De Wwft geldt voor iedereen die te maken heeft met grote geldstromen of handel in (dure) goederen. Denk bijvoorbeeld aan banken, notarissen, makelaars, accountants, belastingadviseurs en handelaren in kostbare producten.

De belangrijkste verplichtingen op grond van de Wwft

Als u onder de Wwft valt, moet u voldoen aan meerdere verplichtingen. De belangrijkste zijn:

Het uitvoeren van cliëntenonderzoek:

 • Het cliëntenonderzoek houdt kort gezegd in dat u de identiteit van uw cliënten dient vast te stellen.
 • Omdat de Wwft risk based is, is het afhankelijk van het risico van de cliënt hoe diepgaand het cliëntenonderzoek moet zijn.
 • Het uitgevoerde cliëntenonderzoek dient u in de eigen administratie vast te leggen.
 • Kan het cliëntenonderzoek niet worden afgerond? Dan mag u met de betreffende cliënt geen zakelijke relatie aangaan of transactie verrichten.

Het melden van ongebruikelijke transacties:

 • Een transactie kan om verschillende redenen ongebruikelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan cliënten die hoge bedragen in contanten afrekenen of grote transacties verrichten die niet kunnen worden verklaard door hun normale bedrijfsvoering.
 • Om te beoordelen of een transactie ongebruikelijk is, heeft de wetgever indicatoren vastgesteld. Voor elke instelling gelden verschillende indicatoren.
 • Een ongebruikelijke transactie moet worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit.
 • Er geldt een tipping off verbod. Dat betekent dat u niet aan de betreffende cliënt mag vertellen dat u een Wwft melding heeft gedaan.

Beter te veel dan te weinig melden?

Wwft instellingen zijn verplicht ongebruikelijke transacties te melden. In sommige gevallen is twijfel mogelijk over de vraag of een transactie ongebruikelijk is. Het lijkt misschien de veiligste optie om zo veel mogelijk te melden, zodat u in ieder geval aan uw eigen verplichtingen heeft voldaan. Toch is voorzichtigheid geboden. Door onterecht te melden, schendt u namelijk mogelijk uw geheimhoudingsplicht jegens uw cliënt en de privacy-verplichtingen uit de AVG.

Voordat u een standpunt inneemt, kan het dan ook raadzaam zijn om nader onderzoek te doen. Wij helpen u daar graag bij.

Boete of strafvervolging

Overtredingen van de Wwft kunnen worden beboet en strafrechtelijk worden vervolgd. Wij staan regelmatig instellingen bij die onder de Wwft vallen en die als verdachte zijn aangemerkt of met een bestuurlijke boete worden geconfronteerd. Ook geven onze specialisten cursussen en workshops op het gebied van de Wwft. Heeft de toezichthouder een boete opgelegd of loopt er een strafrechtelijk onderzoek? Neem dan contact met ons op.

In een notendop
 • Belangrijkste Wwft-verplichtingen
 • Witwassen
 • Civiel- en strafrechtelijke vrijwaring
 • Strafrechtelijke vervolging of bestuurlijke boete
 • WED

Neem contact op met onze specialisten

Mr. J.N. (Judith) de Boer

Mr. G.M. (Mariëlle) Boezelman

Mr. A.A. (Anke) Feenstra

Mr. P.J. (Peter) van Hagen

Mr. M. (Maaike) Coenen

Mr. L.M. (Luce) Smithuijsen

Mr. J.R.J. (Judith) Gijsen

Kennisartikelen over dit onderwerp

#320 Afpakken van voordeel uit Wwft-verdienmodel?

Het strafrecht kent de mogelijkheid om verdachten het voordeel te ontnemen dat ze met strafbare feiten hebben verkregen….

Lees meer

#198 Lessen voor het BFT

In de praktijk merken wij regelmatig dat fiscalisten en accountants bezoek krijgen van het Bureau Financieel Toezicht (hierna:…

Lees meer

#192 Meld UBO’s anoniem

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in het…

Lees meer

#183 Nieuw boek Btw-fraude

‘If you don’t see the book you want on the shelves, write it.’ De afgelopen jaren zien wij…

Lees meer

#174 Jaaroverzicht 2019 van FIU Nederland

De invloed van de Wwft en de melding van ongebruikelijke transacties gaan een steeds grotere rol spelen in…

Lees meer

#166 Fraudeaanpak Covid-19: red flags

In de eerste weken van de corona crisis is aandacht besteed aan de vele steunmaatregelen die door de…

Lees meer

De verdachte belastingplichtige en het einde van de jacht op zijn verklaring? TFB 2013, nr 5

De verdachte belastingplichtige wordt nogal eens geconfronteerd met obstakels bij het verkrijgen van inzage in en een afschrift…

Lees meer

Accountants, fiscalisten, notarissen en advocaten: meldt een gewaarschuwd mens voor twee? NTFR 2013/8

Op 1 januari 2013 zijn de wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in…

Lees meer

Elk voordeel heeft zijn nadeel. TvS&C 2012, nr 5

Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel staat hoog op de politieke agenda en daarmee ook hoog op de prioriteitenlijst…

Lees meer