Spring naar content
Expertise

Fiscale procedures

Hertoghs advocaten is gespecialiseerd in het voeren van fiscale procedures, van bezwaar tot en met cassatie. We bestrijden onterechte belastingaanslagen, informatiebeschikkingen en fiscale boetes en komen op voor vermogende particulieren en ondernemingen. Altijd met kracht van argumenten.

Procederen tegen de Belastingdienst is ons vak. Ons kantoor kan in alle standen van een geding worden gevraagd rechtsbijstand te verlenen, of een opinie te geven over de proceskansen. Naast het procederen, voeren we waar nodig scherpe onderhandelingen met de Belastingdienst. Ook mediation of bemiddeling kunnen uitkomst bieden.

De positionering van ons kantoor is glashelder. We geven geen fiscale adviezen en verzorgen geen belastingaangiften. Hertoghs advocaten staat voor het bezweren en oplossen van conflicten met de fiscus. Alles staat in het teken van slechts één belang, dat van onze cliënt, voor wie we het best denkbare resultaat willen behalen.

We worden ook betrokken in zaken waarin een fiscaal probleem zich nog niet heeft gemanifesteerd, maar wel dreigt te ontstaan. Bijvoorbeeld bij boekenonderzoeken van de fiscus. Dan blijven we zo nodig achter de schermen en begeleiden we het proces op afstand. Maar ook in die situatie moet er soms geprocedeerd worden, als de inspecteur te ver gaat bij het stellen van vragen. Dan is het goed een advocaat te hebben die weet wat te doen en die daarnaast gewend is samen te werken met belastingadviseurs.

Link met het strafrecht (fraudezaken)

Soms hangt een fiscale procedure nauw samen met een (fiscale) strafzaak. De Belastingdienst is immers één van de grootste toeleveranciers van de FIOD en het Functioneel Parket. Ons kantoor combineert het fiscale procesrecht en het strafrecht. Een uniek specialisme dat maakt dat we onze cliënten zowel in de fiscale procedure als in de strafzaak kunnen bijstaan. Zo wordt in de beide zaken regie gevoerd door één gespecialiseerd advocatenkantoor: Hertoghs advocaten.

Waar we u mee kunnen helpen

Gerelateerde expertises

Aan fraudezaken zijn meestal ook fiscale gevolgen verbonden. De FIOD deelt het dossier vaak met de Belastingdienst, die vervolgens ook zelf onderzoek doet en aanslagen oplegt. Ons kantoor combineert het strafrecht met het fiscale procesrecht. Een uniek specialisme dat maakt dat we onze cliënten zowel in de strafzaak als in de fiscale procedure kunnen bijstaan. Zo wordt in de beide zaken regie gevoerd door één gespecialiseerd advocatenkantoor: Hertoghs advocaten.