Spring naar content
Expertise

Fraude

Hertoghs advocaten is gespecialiseerd in de behandeling van zowel nationale als internationale fraudezaken. Het gaat veelal om verdenkingen van fraude, witwassen, corruptie e.d. We komen op voor vermogende particulieren, ondernemingen en ook professionals die door het Openbaar Ministerie als verdachte zijn aangemerkt. Of we begeleiden getuigen of benadeelde partijen.

Het onderzoek wordt in dit soort zaken gedaan door de FIOD of de Rijksrecherche. Wij staan onze cliënten bij tijdens dat onderzoek, dat zeer ingrijpend is en ook schadelijk voor de reputatie. Banken, klanten en andere stakeholders stellen immers vragen, net als familie en vrienden. Dat begrijpen wij als geen ander. Bij ons kunt u terecht. Vertrouwelijkheid is gewaarborgd. We luisteren goed naar u, analyseren de zaak en zetten een strategie uit.

Onze advocaten zijn erop gericht verdere strafvervolging te voorkomen. Soms kunnen we een sepotbeslissing afdwingen, of sturen we aan op een schikking met het Openbaar Ministerie. Vertrouwelijkheid is ook dan een groot goed. En als de officier van justitie toch naar de rechter wil, zullen we onze cliënten tot in de hoogste instantie verdedigen. Tot de tanden gewapend met specialistische kennis, en met de ervaring die ons kantoor in tientallen jaren op dit vakgebied heeft opgedaan. En, niet in de laatste plaats, zijn we ook als mens van vlees en bloed bij onze cliënten betrokken en hebben we oog voor de druk waaronder zij vaak staan.

Link met fiscale procedures

Aan fraudezaken zijn meestal ook fiscale gevolgen verbonden. De FIOD deelt het dossier vaak met de Belastingdienst, die vervolgens ook zelf onderzoek doet en aanslagen oplegt. Ons kantoor combineert het strafrecht met het fiscale procesrecht. Een uniek specialisme dat maakt dat we onze cliënten zowel in de strafzaak als in de fiscale procedure kunnen bijstaan. Zo wordt in de beide zaken regie gevoerd door één gespecialiseerd advocatenkantoor: Hertoghs advocaten.

Waar we u mee kunnen helpen

Gerelateerde expertises

Aan fraudezaken zijn meestal ook fiscale gevolgen verbonden. De FIOD deelt het dossier vaak met de Belastingdienst, die vervolgens ook zelf onderzoek doet en aanslagen oplegt. Ons kantoor combineert het strafrecht met het fiscale procesrecht. Een uniek specialisme dat maakt dat we onze cliënten zowel in de strafzaak als in de fiscale procedure kunnen bijstaan. Zo wordt in de beide zaken regie gevoerd door één gespecialiseerd advocatenkantoor: Hertoghs advocaten.