Skip to content
Nieuws & publicaties

Hertoghs Beschouwt

Kennis vergaren en delen is essentieel voor Hertoghs. Wij volgen ons vakgebied op de voet en lopen bij voorkeur voorop. Relevante ontwikkelingen verwerken wij meteen in onze dienstverlening. Tijdens onze wekelijkse vaklunch debatteren kantoorgenoten over het nieuws, de impact op onze cliënten, jurisprudentie en literatuur.

#244 Verboden bewijs, boete foetsie

Het Bossche hof doet zo nu en dan prikkelende uitspraken. Ook nu weer. Het hof oordeelt over een…

#243 Rechtsbescherming bij het vertrouwensbeginsel? Van de hand boven het hoofd naar het deksel op de neus

Deze maand wees de Hoge Raad een belangwekkend arrest over het vertrouwensbeginsel bij inlichtingen van de Belastingdienst. De…

#242 Meldplicht grensoverschrijdende constructies en bewijsuitsluiting

Informatie die is verstrekt om te voldoen aan de suppletieplicht van artikel 10a AWR, mag niet worden gebruikt…

#241 Op de barricaden voor inzage dossier!

In de bezwaarfase, maar ook als een boete is aangekondigd, heeft de belastingplichtige recht op inzage in zijn…

#240 Strafrechtelijk gegoochel met civiele definities

Enkele jaren geleden is het opsporen van horizontale fraude geïntensiveerd. Waar eerst vooral aandacht was voor verticale fraude…

#239 Code rood na de coronasteun

Het kabinet heeft het afgelopen jaar diverse maatregelen ingezet om ondernemers in de coronacrisis te ondersteunen. Ondanks dat…

Zet een streep door de suppletieplicht. BTW-bulletin 2021/79

Over de suppletieplicht ex art. 10a Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) jo. art. 15 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (UBOB)…

Bevindingen van strafrechtelijk onderzoek door FIOD zijn niet zonder meer toerekenbaar aan inspecteur. Annotatie NTFR 2021/3527

De Hoge Raad oordeelt in deze zaak dat kennis bij de FIOD, in het kader van een strafrechtelijk…

Afscheid Jan Sanders. WFR 2021/198

Op donderdag 2 september 2021 organiseerde Hertoghs advocaten een btw-jamsessie ter ere van Jan Sanders. In samenzijn van…

Vaklunch.nl

Iedere woensdag tijdens het lunchuur een artikel over een onderwerp waarover wij ons verbazen.

Dagelijks worden juristen overspoeld met jurisprudentie, nieuwe wetgeving, regels en wetenschappelijke artikelen. Maar hoe moet je al deze informatie gebruiken in je dagelijkse praktijk? Op vaklunch.nl publiceren wij iedere woensdag tijdens het lunchuur een artikel over een onderwerp waarover wij ons verbazen, wij ons opwinden of waarvan wij vinden dat de advocatuur daar iets mee moet of van op de hoogte moet zijn.