Skip to content
Nieuws & publicaties

Hertoghs Beschouwt

Kennis vergaren en delen is essentieel voor Hertoghs. Wij volgen ons vakgebied op de voet en lopen bij voorkeur voorop. Relevante ontwikkelingen verwerken wij meteen in onze dienstverlening. Tijdens onze wekelijkse vaklunch debatteren kantoorgenoten over het nieuws, de impact op onze cliënten, jurisprudentie en literatuur.

De fiscale informatieplicht en het verschoningsrecht

Een vragenbrief of informatiebeschikking van de inspecteur roept bij belastingplichtigen vaak de vraag op of zij de gevraagde…

Yosra Ameziane bij BNR over cybercrime

In deze aflevering van de BNR Klantenpodcast spreekt Yosra Ameziane, advocaat bij Hertoghs advocaten, samen met Danielle de…

Woonplaats: materiële werkelijkheid gaat boven formaliteiten

De inspecteur neemt na emigratie regelmatig het standpunt in dat de betrokkene voor de inkomstenbelasting in Nederland is…

Alleen samen krijgen we fraude onder controle? TBS&H 2021, nr 2

In het weekend dat ik dit redactioneel typ, wordt in het zuiden des lands geen carnaval gevierd, maar…

#218 Twee weten meer dan één

De toepassing van de verplichtingen van de Wwft in de praktijk blijft vragen oproepen. Op zich is nu…

Annotatie over verschoningsrecht, cautie en informatiebeschikking

De Hoge Raad heeft op 21 mei 2021 een belangrijk arrest gewezen voor het fiscale procesrecht. De FIOD…

#217 ‘The point of no return’ bij een dubbele vervolging voor hetzelfde feit

Met enige regelmaat worden justitiabelen voor hetzelfde materiële feitencomplex zowel beboet door de Belastingdienst als strafrechtelijk vervolgd door…

#216 Boete niet vermelden = niet opgelegd

Staat een boete niet op de boetebeschikking vermeld? Dan is deze boete niet opgelegd (!) De inspecteur dient…

Hertoghs gemist: Cassatiewebinar 13 april 2021

Praktische handvatten voor de adviseur   Helaas is het nog niet mogelijk om elkaar live te ontmoeten. Wel…

Vaklunch.nl

Iedere woensdag tijdens het lunchuur een artikel over een onderwerp waarover wij ons verbazen.

Dagelijks worden juristen overspoeld met jurisprudentie, nieuwe wetgeving, regels en wetenschappelijke artikelen. Maar hoe moet je al deze informatie gebruiken in je dagelijkse praktijk? Op vaklunch.nl publiceren wij iedere woensdag tijdens het lunchuur een artikel over een onderwerp waarover wij ons verbazen, wij ons opwinden of waarvan wij vinden dat de advocatuur daar iets mee moet of van op de hoogte moet zijn.