Skip to content

�Mag ik je een tip geven?� Over bescherming van tipgevers en be�nvloeding van getuigen.

10 november 2015

De president van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, Fred van der Winkel, schreef op 11 november 2014 rechtsgeschiedenis door namens het hof aangifte te doen wegens verdenking van het misdrijf van artikel 285a Wetboek van Strafrecht, het belemmeren van de verklaringsvrijheid van getuigen, tegen medewerkers van het Ministerie van Financiën.  Het gaat meer concreet om de verdenking dat door het Ministerie van Financiën instructies zijn gegeven aan een tweetal belastingambtenaren met het doel om hen tijdens hun getuigenverhoor in een fiscale procedure een beroep te laten doen op hun verschoningsrecht over de identiteit van een tipgever. Zowel de instructie als de strafaangifte is een opmerkelijke stap die menig wenkbrauw deed fronsen. In theorie wachten de Minister van Financiën en zijn Staatssecretaris een celstraf van maximaal vier jaar. In een bijdrage aan de Ars Aequi zetten Anke Feenstra en Reinder de Jong deze procedure uiteen en bespreken of het ingestelde cassatieberoep kans van slagen heeft.

Lees het artikel.