Skip to content

#123 De jacht op btw

08 juli 2019

De Nederlandse douane besteedt al geruime tijd aandacht aan plezierjachten waarvoor bij de aanschaf geen of niet volledig btw is voldaan. De eigenaar/gebruiker van een jacht die bij terugkeer in Nederland door de douane wordt gecontroleerd zal om bewijs worden gevraagd dat het jacht in het verleden in de btw-heffing is betrokken. Een door de douane afgegeven zogeheten ‘btw-verklaring voor een pleziervaartuig[1]’ is in elk geval afdoende bewijs. Ook op andere wijze kan worden aangetoond dat het jacht in de btw-heffing is betrokken, bijvoorbeeld door middel van een aankoopfactuur met btw of de koopovereenkomst. Het komt regelmatig voor dat particuliere eigenaren/gebruikers hun btw-documentatie niet op orde hebben en met een btw-claim van de douane worden geconfronteerd.

Als een eigenaar/gebruiker die in Nederland woont met een jacht Nederland binnenvaart en de boot in het verleden bij een werf in Nederland met btw heeft  aangeschaft, is vanuit een btw-perspectief sprake van een zogeheten terugkerend goed. Is het jacht langer dan drie jaar buiten Nederland geweest, bijvoorbeeld in verband met een wereldreis, dan is de regeling terugkerende goederen formeel beschouwd niet meer van toepassing en is nogmaals btw over het jacht verschuldigd bij terugkeer. Dubbele heffing dus. Het is ons bekend dat hierover soms afspraken kunnen worden gemaakt met de douane.

Bij de invoer van het jacht gaat het bij de vraag of btw is verschuldigd er niet zozeer om wie de eigenaar van het jacht is maar om de gebruiker van het jacht. Is de gebruiker in Nederland woonachtig, dan kan niet met het jacht in de Nederlandse wateren worden gevaren zonder dat het jacht in de btw-heffing is betrokken. Voor buiten de EU woonachtige particulieren geldt dat zij met gebruikmaking van de tijdelijke vrijstelling bij invoer gedurende maximaal 18 maanden in Nederland mogen varen zonder dat btw-heffing is verschuldigd. Net als voor inwoners van Nederland geldt voor inwoners van andere EU-landen dat zij niet met een jacht in Nederland mogen varen die niet in de btw-heffing in de EU is betrokken. Let wel, een gepensioneerde Nederlander die in Frankrijk woont kan dus niet btw-vrij varen met de boot op de Friese meren. Een pensionado die in Zwitserland woont kan wel gebruikmaken van de vrijstelling. Voor het vaststellen van de woonplaats voor het douanerecht, gelden min of meer dezelfde regels als voor de inkomstenbelasting. Ook de fiscale woonplaats kan een discussiepunt zijn in de praktijk.

Btw-verklaring

Er is een levendige handel in (tweedehands)jachten. Het komt regelmatig voor dat een jacht na een aantal jaren wordt ingeruild voor een nieuwere (grotere) versie. Bij inruil zal de verkoper door de koper (aankopend makelaar of werf) worden gevraagd naar de btw-documentatie. En meer in het bijzonder of verkoper beschikt over een zogeheten btw-verklaring. Met een btw-verklaring voor een pleziervaartuig kan bij invoer worden aangetoond dat het plezierjacht (eerder) uit het vrije verkeer van het douanegebied is uitgevoerd en geen belastingen bij uitvoer is teruggekregen. Voorwaarden voor afgifte van deze verklaring zijn:

  • Aanvrager is een particulier.
  • De btw bij invoer is eerder betaald en niet terugbetaald.
  • Het gaat niet om een nieuw jacht.

 

Is het jacht eigendom van een rechtspersoon, dan kan ter zake van het jacht geen btw-verklaring worden verkregen. Ander punt bij een jacht dat eigendom is van een rechtspersoon, kan zijn dat mogelijk destijds btw bij de aanschaf is betaald, maar dat deze als voorbelasting in aftrek is gebracht. De douane stelt zich op het standpunt dat er dan geen btw is betaald omdat deze niet ‘drukt’. In onze beleving is het recht op aftrek van voorbelasting geen grond om de invoer wederom in de heffing te betrekken.

Voor een nieuw jacht wordt geen btw-verklaring afgegeven. De EU btw-regelgeving kent namelijk een bijzondere regeling voor nieuwe vervoermiddelen zoals jachten die door een particulier in een andere lidstaat worden gekocht. Hierdoor is de aankoop van onder meer een nieuw zeiljacht door een particulier in beginsel daar belast waar het jacht in het kader van de levering naartoe wordt vervoerd. Een jacht wordt als een nieuw vervoermiddel gekwalificeerd als het een lengte heeft van meer dan 7,5 meter en 3 maanden of minder in gebruik is of niet meer dan 100 uur heeft gevaren.

Aankoop jacht met een cross-border-btw-vrije-lease-historie

Het komt regelmatig voor dat particulieren een jacht aanschaffen waarbij de btw-status van het jacht niet geheel duidelijk is, omdat het jacht door een van de vorige eigenaren is aangeschaft via een zogeheten btw-vriendelijke cross-border lease structuur. Als gevolg van een verschil in interpretatie tussen de diverse EU-landen over de btw-kwalificatie van financial lease is niet of nauwelijks btw betaald over de gehele ‘aanschafprijs’ van het jacht. De douane neemt als standpunt in dat bij binnenkomst in Nederland van een dergelijk jacht alsnog btw is verschuldigd over de waarde van het jacht bij (weder-)invoer. Zowel bij de aankoop van een jacht met een dergelijke voorgeschiedenis kan dat een issue zijn als wel voor degene die het jacht zelf door middel van een dergelijke lease heeft aangeschaft. De douane stelt zich op het standpunt dat elke keer dat met een dergelijk jacht van buiten de territoriale wateren Nederland wordt binnengevaren, sprake is van een belastbaar feit. En de verjaringstermijn bedraagt daarbij mogelijk zelfs vijf jaar.

Conclusie

Het is oppassen geblazen voor eigenaren van plezierjachten die ofwel hun btw-documentatie niet op orde hebben, dan wel onduidelijkheid bestaat of in het verleden btw is betaald ter zake van het jacht. Het risico van dubbele heffing en ook boete is daarbij aanwezig. Zaak is om bij aankoop goed op te letten en zo mogelijk het btw-risico op verkoper af te wentelen.