Skip to content

#126 Duttende inspecteur hard afgestraft door rechtbank

29 juli 2019

Entiteiten die in zogenoemde belastingparadijzen zijn gevestigd, worden door de fiscus met argusogen bekeken, en meestal met harde hand bestreden. Allemaal “fake”, zo luidt dan het devies, en alleen maar bedoeld om geld buiten het zicht van de Nederlandse fiscus te houden. Belastingontduiking dus. Zo ook in het geval van een Limited op Cyprus, met een Nederlandse aandeelhouder. De inspecteur was fors van leer getrokken. De navordering beliep in totaal de lieve som van € 4.524.299, inclusief rente en boete. Want er was volgens de inspecteur opzet in het spel, fraude. De rechtbank[1] vernietigt de aanslagen volledig. De inspecteur mocht niet navorderen, plat gezegd, omdat hij had zitten dutten, te laat onderzoek instelde, van kwade trouw geen sprake was en de Limited niet buiten het zicht van de fiscus was gehouden.

Wat ging er aan deze procedure vooraf, en hoe heeft de inspecteur de plank zo kunnen misslaan?

Belastingdienst denkt (te) snel aan fraude

Zoals gezegd, de Belastingdienst (en ook de FIOD) zien het verplaatsen van vermogens, naar buitenlandse “vehikels”, als snel als een vorm van (legale) belastingontwijking, of (strafbare) belastingontduiking.

Dat laatste moet ook de inspecteur gedacht hebben, die, na wakker te zijn geworden, fel van leer trok tegen een Limited die op Cyprus was gevestigd, met een Nederlandse aandeelhouder. De fiscus was ook hier weer misleid. De Limited was in werkelijkheid in Nederland gevestigd, aldus de inspecteur, want de aandeelhouder woonde in Nederland en nam feitelijk hier de beslissingen. Dat de Limited naar fiscale maatstaven in Nederland was gevestigd, wist de Nederlandse aandeelhouder bovendien, dus werden ook vergrijpboetes opgelegd. Fraude, aldus de inspecteur.

Uit de feitelijke vaststellingen van de rechtbank volgt dat de groep, waarvan de Limited onderdeel uitmaakte, nooit een geheim van het bestaan van de Limited had gemaakt, en haar belastingadviseurs evenmin. Al vanaf 2008 was de Belastingdienst daarvan op de hoogte. Als de inspecteur in 2013 vraagt waar de feitelijke leiding van de Limited wordt uitgeoefend, wordt hij op zijn wenken bediend. De vraag wordt snel en uitvoerig beantwoord. Open kaart dus. De inspecteur stelt in dat jaar geen vragen meer, laat het bij een “stilzitten”. Ook in 2014 komt het niet verder dan wat vragen. Pas in 2015 wordt eindelijk een vestigingsplaatsonderzoek ingesteld. Na dat onderzoek stelt de inspecteur zich op het standpunt dat de Limited in Nederland is gevestigd en de winst in Nederland moet worden belast. We schrijven dan 2016 (8 jaar nadat de fiscus voor het eerst op de hoogte raakte van het bestaan van de Limited). De inspecteur vordert na over de jaren 2006 tot en met 2012.

Oordeel rechtbank vernietigend voor inspecteur

De Inspecteur heeft behoorlijke taakvervulling verzuimd. De rechtbank oordeelt dat de inspecteur – ten aanzien van de jaren 2009, 2010 en 2011 – een ambtelijk verzuim heeft begaan. Te lang stilgezeten, te laat onderzoek ingesteld (plat gezegd: zitten suffen). De inspecteur had veel eerder onderzoek moeten doen, en had zo nodig aanslagen “ter behoud van rechten” kunnen opleggen, aldus de rechtbank. De inspecteur was – zoals (helaas) te doen gebruikelijk – nog voor een tweede anker gaan liggen. Voor het geval hij een ambtelijk verzuim zou hebben begaan, had de belastingplichtige zich schuldig gemaakt aan kwader trouw, dus is navordering weer wel mogelijk. Maar de rechtbank oordeelt anders, en acht “aannemelijk dat de constructie erop was gericht daadwerkelijk op Cyprus te zijn gevestigd en aldaar belastingplichtige te zijn.” Dus geen fake, zoals de inspecteur had gesteld. Aan een entiteit die op Cyprus is gevestigd, daar ook naar handelt, en ter plekke belasting betaalt, is niets mis, zo kan uit de uitspraak van de rechtbank worden afgeleid. Zo gaan de aanslagen over 2009, 2010 en 2011 in rook op.

Verlengde navorderingstermijn niet van toepassing, als vermogen niet buiten het zicht van de fiscus is gehouden

Het lag wat anders voor de aanslagen over de oudere jaren, 2006 tot en met 2008. Voor die jaren had de inspecteur wel een nieuw feit, want voor deze jaren had hij – als in 2013 onderzoek zou zijn gedaan – geen aanslagen meer kunnen opleggen. De rechtbank vernietigt echter ook de aanslagen die voor de oudere jaren waren opgelegd. De wet zegt in artikel 16, lid 4 van de AWR, dat de navorderingstermijn 12 jaren beloopt voor inkomsten (winsten) die in het buitenland zijn opgekomen. De rechtbank oordeelt echter dat artikel 16, lid 4 AWR in dit geval “naar zijn strekking” niet van toepassing is, omdat – kort gezegd – de Limited niet buiten het zicht van de fiscus is gehouden, en de Belastingdienst ook niet is beperkt in zijn controlemogelijkheden (iets dat voor de wetgever reden was de navorderingstermijn te verlengen van 5 naar 12 jaar). Ook de aanslagen over 2006, 2007 en 2008 gaan in rook op.

Ook de boetes gaan van tafel; geen sprake van fraude

Omdat alle navorderingsaanslagen zijn vernietigd, worden – alleen al om die reden – ook de boetes vernietigd. Deze boetes zouden sowieso geen stand hebben gehouden omdat de rechtbank in het kader van de navorderingsbevoegdheid van de inspecteur al had geoordeeld dat van kwader trouw geen sprake was.

Een juiste beslissing van de rechtbank. Gebaseerd op feiten, niet op vooronderstellingen dat het per definitie mis is met vennootschappen in “belastingparadijzen”.

Een les?

Het zou goed zijn als ook de fiscus dit soort vennootschappen wat minder bevooroordeeld bejegent. En ja, alert is, en een behoorlijke taakuitoefening niet verzaakt. De inspecteur zal lelijk op zijn neus hebben gekeken. Laten we hopen dat de fiscus lering trekt uit de uitspraak, en dat de Limited een (verder)slepende procedure bespaard blijft.

Wijsheid komt met de jaren, zo luidt het gezegde. Als ook dat werkelijkheid mag worden.

 

 

[1] Rechtbank Den Haag, 18 mei 2019. ECLI:NL:RBDHA:2019:6296