Skip to content

Geen omkering als belanghebbende niet is uitgenodigd tot het doen van aangifte. Annotatie NTFR 2016/1685

Hof Den Haag (14 april 2015, nrs. 14/01482 en 14/01483, NTFR 2015/2068) heeft geoordeeld dat de bewijslast moet worden omgekeerd omdat belanghebbende de vereiste aangifte niet heeft gedaan. Daaraan heeft het hof ten grondslag gelegd dat belanghebbende is herinnerd en aangemaand tot het doen van aangifte. De Hoge Raad vernietigt de hofuitspraak. Van het niet doen van de vereiste aangifte kan alleen sprake zijn als de betrokkene is uitgenodigd tot het doen van aangifte. Het hof heeft uitsluitend aannemelijk geacht dat de herinnering en de aanmaning naar het juiste adres zijn verzonden, maar heeft niets vastgesteld omtrent de verzending van de uitnodiging tot het doen van aangifte. Daarom kan niet worden gezegd dat belanghebbende is uitgenodigd tot het doen van aangifte.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.A. (Anke) Feenstra