Spring naar content

Fiscaal strafrecht. DD 2019/38

In deze aflevering belichten wij weer diverse fiscaal strafrechtelijke beslissingen. Zo gaan we in op een arrest van de Hoge Raad waarin hij oordeelde over straftoemeting die is gebaseerd op voorschriften voor vaststelling van een fiscale boete. Ook besteden we aandacht aan een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat in hoger beroep besliste op het in de vorige aflevering besproken vonnis omtrent toepassing van artikel 69a AWR. Daarnaast stellen we een vonnis aan de orde waarin het openbaar ministerie (opnieuw) niet-ontvankelijk werd verklaard vanwege gebruik van strafvorderlijke dwangmiddelen hangende een fiscale beroepsprocedure vanwege de weigering bepaalde gegevens te verschaffen. Tevens gaan we in op een tweetal vonnissen van de Rechtbank Amsterdam waarin de verdachten zijn vrijgesproken en die hun oorsprong vinden in een fiscaal geschil. Tot slot staan we nog kort stil bij een tweetal consultatiewetsvoorstellen van 19 december 2018.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.A. (Anke) Feenstra