Spring naar content

Fiscaal strafrecht. DD 2020/63

In deze rubriek worden twee uitspraken van de Hoge Raad besproken, één over straftoemeting en de verdiscontering van niet in de tenlastelegging opgenomen belastingaangiften en één over het pleitbaar standpunt. Daarnaast bespreken wij diverse uitspraken van feitenrechters, waarbij onder andere de samenloop van het strafrecht en de fiscale informatieverplichtingen centraal staat, alsmede de uitleg van hetzelfde feit. Ten slotte staan we kort stil bij het internetconsultatiewetsvoorstel over het fiscaal verschoningsrecht.

Ondanks de coronamaatregelen aan ontwikkelingen in het fiscaal strafrecht geen gebrek.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.A. (Anke) Feenstra