Skip to content

6 EVRM ook fiscaal

12 november 2012

In artikel 6 EVRM is bepaald dat bij degene tegen wie een ‘criminal charge’ is aangebracht, recht heeft op een ‘fair trial’. Dit ziet bijvoorbeeld op het recht om zich tegen de betreffende aanklacht te verdedigen voor een onafhankelijke rechter. In deze aflevering van ‘Hertoghs in beeld’ legt Ivo Leenders uit hoe het Europese Hof in december 2011 (AB 2012/294) overwogen heeft dat artikel 6 EVRM ook van toepassing is in bestuursrechtelijke procedures, als er een link is tussen deze procedure en een strafzaak.