Skip to content

A-G geeft voorwaarden aan voor btw-vrijstelling bij invoer. NLF 2018/0755

A-G geeft voorwaarden aan voor btw-vrijstelling bij invoer

Mr. A. Wolkers in NLF 2018/0755

 

Arjan Wolkers geeft in NLFiscaal 2018/0755 commentaar op een uitgebreide conclusie van de A-G bij het Hof van Justitie EU van 22 maart 2018. In deze conclusie schetst de A-G voorwaarden voor de Btw-vrijstelling bij invoer, indien goederen na invoer worden overgebracht naar een belastingplichtige in een andere lidstaat. Arjan gaat in zijn commentaar onder meer in op de vraag welke bewijskracht aan bepaalde documenten kan worden toegekend teneinde het bewijs te leveren dat goederen bestemd zijn om naar een andere lidstaat te worden vervoerd.