Skip to content

Aandeelhouder terecht aansprakelijk gesteld voor vennootschapsbelastingschuld van BV?

05 maart 2015

Roel Kerckhoffs reageert op het arrest van de maand, ECLI:NL:HR:2015:468 (conclusie A-G ECLI:NL:PHR:2014:536), waarin de aansprakelijkheid van een aandeelhouder voor de belastingclaim van een failliete BV ter discussie staat.

"Dit arrest vormt een welkome uitbreiding van de rechtsbescherming van de (potentieel) aansprakelijke. De praktijk leert dat ontvangers regelmatig behoorlijk lankmoedig zijn omdat (kapitaalkrachtige) derden later voor de belastingschuld kunnen opdraaien. Terecht steekt de Hoge Raad daar een stokje voor", zo begint de argumentatie van Roel Kerckhoffs.

Via deze link kunt u de hele reactie en eventuele antwoorden hierop lezen.