Skip to content

Aanduiding �definitieve antidumpingrechten� op het aanslagbiljet is juist. NLF 2018/0326

Aanduiding ‘definitieve antidumpingrechten’ op het aanslagbiljet is juist

A. Wolkers, NLF 2018/0326

 

Arjan Wolkers geeft in NLFiscaal 2018/0326 commentaar op een arrest van de Hoge Raad van 2 februari 2018 over antidumpingrechten. Een arrest dat voor iedere importeur relevant is die met de heffing van antidumpingrechten te maken heeft of kan krijgen. Arjan concludeert dat de Hoge Raad – tegen de achtergrond van het systeem van heffing van voorlopige- en definitieve antidumpingrechten – in dit geval tot een begrijpelijk oordeel is gekomen.