Skip to content

Aangiften in het douanerecht. BTW-bulletin 2018/81

Aangiften in het douanerecht: directe vertegenwoordiging geen vanzelfsprekendheid!

Mr. A. Wolkers in BTW-bulletin 2018/81, 23-10-2018

Arjan Wolkers gaat in het BTW-bulletin nader in op de directe vertegenwoordiging in het douanerecht. Hij wijst op een arrest van de Hoge Raad dat o.m. voor douane-expediteurs verstrekkende gevolgen kan hebben voor de verschuldigdheid van douanerechten.

Lees meer..