Skip to content

Accijnsheffing: voorhanden hebben met of zonder wetenschap? BTW-bulletin, 20 juni 2017

Accijnsheffing: voorhanden hebben met of zonder wetenschap?

BTW-bulletin, 20 juni 2017

In deze publicatie gaat Arjan in op een uitspraak van de rechtbank Gelderland in een accijnszaak. De rechtbank concludeert dat het voor de heffing van accijns vanwege ‘het voorhanden hebben’ van accijnsgoederen die (ten onrechte) niet in de heffing zijn betrokken, niet vereist is dat degene die deze goederen voorhanden had daar ook wetenschap van had. Een opmerkelijke uitspraak omdat volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad het zogenoemde ‘wetenschapsvereiste’ wel van belang is.