Spring naar content

Accountants, fiscalisten, notarissen en advocaten: meldt een gewaarschuwd mens voor twee? NTFR 2013/8

Op 1 januari 2013 zijn de wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking getreden. In dit artikel staan Anke Feenstra en Vera Ruijs stil bij de hoofdlijnen van de gewijzigde wet en gaan zij kort in op de totstandkomingsgeschiedenis van het achterliggende wetsvoorstel. Bovendien besteden zij aandacht aan de discussie, die deze wet(geving) in de afgelopen periode met zich mee heeft gebracht. Die discussiepunten lijken namelijk met de wetswijzigingen niet uit de weg geholpen te zijn…

Lees het artikel.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.A. (Anke) Feenstra