Skip to content

Actualiteiten omtrent de verruiming en verscherping van de inkeerregeling

04 september 2013

Op 2 september 2013 heeft de Staatssecretaris van Financiën nieuw beleid gepubliceerd waarin een tijdelijke versoepeling van de inkeerregeling is opgenomen. Met dit tijdelijke beleid biedt de Staatssecretaris een laatste kans om in het verleden opzettelijk onjuist gedane aangiften vrijwillig te verbeteren, zónder dat een boete wordt opgelegd. Deze tijdelijke versoepeling geldt van 2 september 2013 tot 1 juli 2014.

Naast de nieuwe inkeermeldingen vallen ook lopende inkeerzaken, waarin nog geen sprake is van onherroepelijk vaststaande boetes, onder de tijdelijke versoepeling.

Vanaf 1 juli 2014 geldt de huidige inkeerregeling weer. De boete is dan volgens het beleid 30% van de verschuldigde belasting. De Staatssecretaris heeft aangekondigd de boetes met ingang van 1 juli 2015 verder te verhogen naar 60% van de verschuldigde belasting.

 

Zie voor meer informatie

Rijksoverheid.nl: Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. Tijdelijke verruiming en daaropvolgende aanscherping inkeerregeling.
NOS.nl: Weekers versoepelt inkeerregeling (3 september 2013)
•Column Anneke Nuyens op Taxlive.nl: Goochelen met boetepercentages bij inkeer!
Artikel Judith de Boer en Mariëlle Boezelman op Vaklunch.nl: Inkeerstorm voor de stilte?