Skip to content

Afschaffen inkeerregeling

03 oktober 2017

Het kabinet heeft op prinsjesdag voorgesteld de inkeerregeling af te schaffen. Dit wetsvoorstel houdt in dat de bestuursrechtelijke inkeerregeling en de strafrechtelijke inkeerregeling worden afgeschaft met ingang van 1 januari 2018. In het overgangsrecht is bepaald dat de huidige inkeerregeling van toepassing blijft op aangiften, inlichtingen, gegevens of aanwijzingen met betrekking tot aangiften die vóór 1 januari 2018 zijn gedaan of hadden moeten zijn gedaan. In deze annotatie in NL Fiscaal licht Angelique Perdaems de voorgestelde wijzigingen toe en wordt ingegaan op de gevolgen daarvan.