Skip to content

Aftrek van btw op advocaatkosten in een strafprocedure in geschil. BTW-bulletin 2019/19

Een fiscale strafprocedure waar natuurlijke en rechtspersonen bij betrokken zijn, brengt doorgaans veel kosten met zich mee. Een ondernemer kan de btw op kosten die zien op de onderneming in aftrek brengen voor zover deze kosten zien op belaste prestaties. De btw vormt daarmee geen kostenpost voor de ondernemer. Maar hoe zit het met de kosten die een natuurlijk persoon maakt in een fiscale strafprocedure die verband houdt met de rechtspersoon?

Hof Arnhem-Leeuwarden sluit in zijn uitspraak van 25 september 2018 (zaken 17/00297 tot en met 17/00301) de btw-aftrek van de advocaatkosten van de verdachte natuurlijke personen uit. In dit artikel gaan wij nader in op de interpretatie van het arrest Wolfram Becker door Hof Arnhem-Leeuwarden en de aftrek van btw op advocaatkosten als de natuurlijke persoon als feitelijk leidinggever kan worden aangemerkt.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. R. (Roelof) Vos

Mr. D.C. (Diede) Molenaars