Skip to content

Alleen samen krijgen we fraude onder controle? TBS&H 2021, nr 2

In het weekend dat ik dit redactioneel typ, wordt in het zuiden des lands geen carnaval gevierd, maar gelukkig
wel heel veel geschaatst op natuurijs. Intussen zitten we nog in een stevige lockdown door het coronavirus, in
afwachting van afnemende besmettingscijfers en vaccinatie. Het motto van de coronacrisis luidt als volgt:
‘Alleen samen krijgen we corona onder controle.’ Dat gevoel bekruipt mij ook weleens als ik de ontwikkelingen
zie in de fraudebestrijding. Er worden allerlei samenwerkingen opgetuigd tussen diverse overheidsinstanties,
al dan niet aangevuld met private partijen. Ook private partijen slaan de handen ineen. Hoewel uit eerdere edities van dit tijdschrift bleek dat er de nodige kritiek is te leveren op en vraagtekens kunnen worden geplaatst bij
de samenwerking en inlichtingenuitwisseling tussen overheidsinstanties, lijkt de kritiek op politiek niveau
zich vooral te focussen op de private samenwerkingen tussen dienstverleners. In ditzelfde schaatsweekend
stonden twee artikelen in Het Financieele Dagblad waarbij door de politiek stevige kanttekeningen werden
geplaatst bij nauwere samenwerking tussen accountants en advocaten, maar ook tuchtrechtelijke vraagtekens bij
de vraag of een dienstverband van een accountant met het Openbaar Ministerie zich wel met elkaar verdraagt.
Dit geeft een duidelijk signaal dat er nog goed moet worden nagedacht waar de grenzen liggen, en niet alleen
door dienstverleners!

 

Lees hier verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.A. (Anke) Feenstra