Skip to content

Annotatie NbSr 2015/115 Witwassen – Hoge Raad 7 april 2015

Gerelateerde expertises:

Annotatie NbSr 2015/115 Witwassen – Hoge Raad 7 april 2015

Anke Feenstra en Mariëlle Boezelman voorzien het arrest van de Hoge Raad van 7 april 2015 (ECLI:NL:HR:2015:888) van commentaar.

De bewijsvoering van het Hof houdt in dat het niet anders kan zijn dan dat de aangetroffen geldbedragen uit enig misdrijf afkomstig zijn. Vervolgens heeft het Hof bij de kwalificatie van het bewezenverklaarde voorhanden hebben van deze geldbedragen als “witwassen” geoordeeld dat niet “vaststaat” dat de tenlastegelegde geldbedragen afkomstig zijn uit eigen misdrijf. Aldus heeft het Hof, zij het in minder juiste bewoordingen, tot uitdrukking gebracht dat niet in voormelde zin “aannemelijk” is geworden dat die geldbedragen onmiddellijk afkomstig zijn uit een door de verdachte zelf begaan misdrijf. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk.

Lees meer.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. G.M. (Mariëlle) Boezelman