Skip to content

Annotatie NbSr Geannoteerd bij Hoge Raad 4 februari 2014

Annotatie NbSr Geannoteerd bij Hoge Raad 4 februari 2014

Anke Feenstra en Mariëlle Boezelman voorzien een tweetal arresten van de Hoge Raad van 4 februari 2014 (ECLI:NL:HR:2014:466 en ECLI:NL:PHR:2013:2220) van commentaar.

De uitzonderlijke werkwijze die het Hof hier heeft gevolgd, te weten het tegelijkertijd horen van iemand als verdachte in zijn eigen strafzaak én als getuige in de strafzaak tegen een medeverdachte, past niet in het Nederlandse stelsel van strafvordering, in het bijzonder niet omdat daardoor de aan art. 29 Sv ten grondslag liggende verklaringsvrijheid van de verdachte op ontoelaatbare wijze onder druk kan komen te staan.

Het oordeel van het Hof dat de in de notariële akte opgenomen, door verdachte gegeven “garantie” met de in de bewezenverklaring weergegeven inhoud, een feit oplevert “van welks waarheid die akte moet doen blijken”, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk.

Lees meer.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. G.M. (Mariëlle) Boezelman