Skip to content

Annotatie NBSTRAF 2016/133

Annotatie NBSTRAF 2016/133 bij het arrest van de Hoge Raad van 17 mei 2016

Mariëlle Boezelman en Maaike Coenen voorzien het arrest van de Hoge Raad van 17 mei 2016 van commentaar (ECLI:NL:HR:2016:874)

Sinds de wetswijziging Verruiming mogelijkheden voordeelontneming van 1 juli 2011 staat het Openbaar Ministerie nog meer instrumenten ter beschikking om crimineel vermogen af te pakken. Hoewel de ontnemingsmaatregel de meest voorkomende blijkt, is er ook de verbeurdverklaring om crimineel vermogen af te pakken. Uit jurisprudentie volgt bijvoorbeeld dat de verbeurdverklaring veelvuldig wordt ingezet in ‘Schipholzaken’: reizigers die met grote contante geldbedragen worden aangehouden. Het geld ligt immers al onder beslag. Verbeurdverklaring van dat geld is de snelste methode om het ‘af te pakken’. In de praktijk blijkt echter dat de verbeurdverklaring ook met enige regelmaat in financieel-economische zaken wordt ingezet naast of in plaats van de (meer tijdrovende) ontnemingsprocedure. Dit arrest vormt daarom een welkome verheldering van de verhouding tussen de verschillende afpakinstrumenten. Wat was er aan de hand?

Lees meer

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. M. (Maaike) Coenen