Skip to content

Annotatie NBSTRAF 2017/58

Gerelateerde expertises:

Annotatie NBSTRAF 2017/58

Mariëlle Boezelman en Maaike Coenen voorzien het arrest van de Hoge Raad van 23 januari 2017 van commentaar (ECLI:NL:HR:2017:71)

In deze zaak klaagt het middel over de niet-ontvankelijkverklaring van het beklag tegen inbeslagneming, voor zover dat is gericht tegen de kennisneming of het gebruik van ‘(waarschijnlijk) uitgelezen’ gegevens die in de onder de klager inbeslaggenomen telefoons waren opgeslagen. De Hoge Raad oordeelt in cassatie dat de beklagprocedure wel in de mogelijkheid voorziet te klagen tegen kennisneming en gebruik van gegevens die zijn vastgelegd bij een onderzoek in een geautomatiseerd werk. De Hoge Raad wijst de zaak terug en geeft een herkansing met een heldere onderzoeksopdracht aan de Rechtbank.

De sleutel voor de verdediging in beklagzaken lijkt te moeten worden gevonden in een heldere toelichting waartegen wordt geklaagd. Meer specifiek dient te worden toegelicht hoe de opsporingsautoriteiten aan die gegevens komen. Gaat het om gegevens die in dezelfde vorm in beslag zijn genomen? Of gaat het om gegevens die zijn onttrokken aan een in beslaggenomen digitaal werk? De tijden dat enkel hard copy gegevens in beslag worden genomen is voorbij. In een tijd waarin steeds meer informatie digitaal wordt bewaard en op een andere wijze wordt vergaard door de opsporingsautoriteiten, dient meer tekst en uitleg te worden gegeven aan de beklagrechter.

Lees hier meer.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. M. (Maaike) Coenen