Skip to content

Annotatie Nieuwsbrief Strafrecht

29 maart 2016

In Nieuwsbrief Strafrecht geannoteerd 2016/31 schrijft Mariëlle Boezelman over het arrest van de Hoge Raad van 1 december 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3432). In deze zaak is op basis van artikel 69, lid 2, AWR, ten laste gelegd dat onjuist of onvolledige BTW aangiften gedaan. Opmerkelijk is dat ook ten laste is gelegd dat in die aangiften een te laag belastbaar bedrag is opgegeven. In de fiscale zaak is namelijk vast komen te staan dat dat niet het geval is. De Hoge Raad heeft de zaak teruggestuurd naar het Hof. Zal een wijziging tenlastelegging volgen, zal de bewuste passage worden ‘weggestreept’ of zal de verdachte worden vrijgesproken?

Lees de annotatie.