Skip to content

Annotatie NLFiscaal 2017/0287, 09-02-2017, nr. 6 � overschrijding redelijke termijn onjuist vastgesteld

Annotatie NLFiscaal 2017/0287, 09-02-2017, nr. 6 – overschrijding redelijke termijn onjuist vastgesteld

In editie 6, 2017 van NLFiscaal voorziet Lisa van Esdonk-Bongaarts het arrest van de Hoge Raad van 27 januari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:80) van commentaar.

De Hoge Raad oordeelt in deze zaak dat Hof Amsterdam de immateriële schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn onjuist heeft vastgesteld. Voor de juiste berekening verwijst de Hoge Raad naar zijn overzichtsarrest van 19 februari 2016. Daaruit blijkt onder andere dat voor de berekening van de schadevergoeding enkel de periode in acht dient te worden genomen waarmee de redelijke termijn is overschreden. Lisa geeft aan dat uit het arrest niet blijkt waarom Hof Amsterdam een afwijkende periode voor het berekenen van de schadevergoeding in acht nam. Zij veronderstelt dat het hier niet ging op een principieel (afwijkend) standpunt van het Hof, maar dat eerder sprake is van een vergissing.

Lees het artikel hier.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. L.M.S.M. (Lisa) van Esdonk-Bongaarts