Skip to content

Annotatie NLFiscaal 2017/0616, 23-03-2017, nr. 12 � immateri�le schadevergoeding bij �no cure, no pay�-zaken

Annotatie NLFiscaal 2017/0616, 23-03-2017, nr. 12 – immateriële schadevergoeding bij ‘no cure, no pay’-zaken

In editie 12, 2017 van NLFiscaal voorziet Lisa van Esdonk-Bongaarts de conclusie van A-G IJzerman van de Hoge Raad van 9 februari 2017 (ECLI:NL:PHR:2017:81) van commentaar.

In deze zaak wordt geprocedeerd over de vraag of een belastingplichtige recht heeft op immateriële schadevergoeding wanneer hij die vergoeding afstaat dan wel betaalt aan zijn gemachtigde op basis van een zogenoemde ‘no cure, no pay’-afspraak. A-G IJzerman geeft een overzicht van de jurisprudentie omtrent immateriële schadevergoeding en concludeert vervolgens op heldere wijze dat een belastingplichtige – ook al is sprake van een ‘no cure, no pay’-afspraak – hier recht op heeft. Volgens Lisa een terechte en enige juiste conclusie. No cure, no pay houdt niets meer of minder in dan een prijsafspraak tussen een belanghebbende en zijn gemachtigde, hetgeen losstaat van het geschil dan wel het tijdsverloop van de procedure.

Lees hier het volledige artikel

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. L.M.S.M. (Lisa) van Esdonk-Bongaarts