Skip to content

Annotatie NLFiscaal 2017/0841, 20-4-2017, nr. 16 – Italiaanse regeling niet strijdig met ne-bis-in-idembeginsel

Italiaanse regeling niet strijdig met ne-bis-in-idembeginsel

Annotatie NLFiscaal 2017/0841 van 20 april 2017, nr. 16

In editie 16, 2017 van NLFiscaal voorziet Lisa van Esdonk-Bongaarts het arrest van het HvJ EU van 5 april 2017 (ECLI:EU:C:2017:264) van commentaar.

In de zaak Orsi en Baldetti oordeelde het HvJ dat de Italiaanse regelgeving, waarbij het mogelijk is dat voor eenzelfde feit – namelijk het verzuim btw te betalen – strafrechtelijke vervolging wordt ingesteld nadat daarvoor reeds een definitieve fiscale (bestuursrechtelijke – LvE-B) boete was opgelegd, niet in strijd is met het unierechtelijk ne bis in idem-beginsel. Het arrest is kort en geeft een duidelijk overzicht van de jurisprudentie in dit kader. In haar noot gaat Lisa in op de context van dit arrest voor de Nederlandse belastingpraktijk.

Lees hier meer.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. L.M.S.M. (Lisa) van Esdonk-Bongaarts