Skip to content

Annotatie NLFiscaal 2017/0964, 4-5-2017, nr. 18 – Reikwijdte verwijzingsopdracht; bewijslast verhuur in kader van raamprostitutie

Reikwijdte verwijzingsopdracht; bewijslast verhuur in kader van raamprostitutie

Annotatie in NLFiscaal 2017/0964 van 4 mei 2017, nr. 18

In editie 18, 2017 van NLFiscaal voorziet Lisa van Esdonk-Bongaarts het arrest van de Hoge Raad van 14 april 2017 (ECLI:NL:HR:2017:680) van commentaar.

Sinds 2008 wordt geprocedeerd over de vraag of de door X aan prostituees verrichtte prestaties enkel de vrijgestelde verhuur van onroerende zaken omvat of dat de diensten ook de werkzaamheden van de beheerders omvatten. Afhankelijk van het antwoord zijn de diensten belast dan wel vrijgesteld voor de btw. Specifiek in deze zaak was de vraag aan de orde of het Hof een juiste bewijslastverdeling had gehanteerd voor het aannemelijk maken van de rechtsbetrekking tussen X en de prostituees. De Hoge Raad oordeelt van niet. Lisa is het daarmee eens en licht dat in deze noot nader toe.

Lees hier meer.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. L.M.S.M. (Lisa) van Esdonk-Bongaarts