Skip to content

Antidumpingheffingen: niet altijd terecht!

Antidumpingheffingen: niet altijd terecht!

Mr. A. Wolkers en mr. E.H. Mennes, BTW-bulletin 2012/42

Bij invoer van goederen in de Europese Unie (EU) spelen verschillende heffingen een rol. Zo wordt in nagenoeg alle gevallen btw bij invoer verschuldigd. Daarnaast kennen we de douanerechten, waarvan de hoogte afhankelijk is van de in te voeren producten. Voor bepaalde, bij naam genoemde producten is – naargelang de oorsprong van de goederen – naast de btw bij invoer en het douanerecht, een antidumpingheffing van toepassing. Deze heffingen zijn vaak fors en worden meestal uitgedrukt in een (hoog) percentage van de douanewaarde van de desbetreffende goederen. Waarom deze hoge heffingen op specifieke producten? De reden is dat de EU wil voorkomen dat onze eigen industrie buitenspel komt te staan, doordat buiten de EU gevestigde producenten tegen zeer lage prijzen hun producten op de EU-markt afzetten, oftewel: 'dumpen'. Overigens is de EU niet het enige economische blok dat gebruikmaakt van antidumpingheffingen. Zo beschermen bijvoorbeeld ook de Verenigde Staten hun industrie door middel van antidumpingheffingen. In dit artikel gaan de auteurs nader in op het wettelijk kader van de antidumpingheffingen, zowel op wereldwijd als op Europees niveau en beschrijven zij hoe deze regelgevingen zich tot elkaar verhouden. Daarnaast geven zij een aantal voorbeelden van zaken waarin het Europese Hof van Justitie EU besliste dat de antidumpingheffingen niet in stand konden blijven.

Lees het artikel.