Skip to content

Art. 10a AWR: het intreden van de verplichte suppletieaangifte omzetbelasting

Art. 10a AWR: het intreden van de verplichte suppletieaangifte omzetbelasting

Mr. Roelof Vos en mr. Lisa Bongaarts, BTW Bulletin, nummer 2, 2012

Het huidige kabinet zegt fraudebestrijding hoog in het fiscale vaandel te hebben staan (Fiscale agenda, vergaderjaar 2010-2012, 32 740, nr. 1). Onder andere wil het kabinet daartoe de burgers steeds meer op hun verantwoordelijkheden wijzen en aanspreken. Dat blijkt ook uit de presentatie van het belastingplan 2012 (Memorie van toelichting, vergaderjaar 2010-2011, 33 004, nr. 3). Eén van de fraudebestrijdingsmaatregelen uit het belastingplan 2012 is namelijk de actieve meldplicht in het nieuwe art. 10a Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), dat op 1 januari van dit jaar in werking is getreden.

Lees het artikel

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. R. (Roelof) Vos