Skip to content

Automatische uitwisseling bankgegevens Zwitserland

22 januari 2015

De afgelopen jaren is het Zwitserse bankgeheim steeds verder onder druk komen te staan. Op 6 mei 2014 hebben heeft Zwitserland zich verbonden om op termijn bank- en belastinggegevens automatisch te zullen uitwisselen.

Op 14 januari 2015 is een tweetal Zwitserse wetsvoorstellen gepubliceerd op basis waarvan bankgegevens van buitenlandse bankrekeninghouders automatisch naar de belastingdienst in het land van herkomst van de belastingplichtige worden verzonden. Het doel is de wetsvoorstellen in 2017 in werking te laten treden. De eerste bankgegevens zullen vervolgens in 2018 worden verstrekt. (Lees hier het bericht van de Federal Council van Zwitserland.)

Op 2 september 2013 heeft de Staatssecretaris van Financiën nieuw beleid gepubliceerd waarin een tijdelijke versoepeling van de inkeerregeling is opgenomen. Met dit tijdelijke beleid heeft de Staatssecretaris een laatste kans geboden om in het verleden opzettelijk onjuist gedane aangiften vrijwillig te verbeteren, zónder dat een boete zou worden opgelegd. Deze tijdelijke versoepeling gold van 2 september 2013 tot 1 juli 2014. Vanaf 1 juli 2014 geldt de huidige inkeerregeling weer. De boete is volgens het beleid 30% van de verschuldigde belasting. De Staatssecretaris heeft aangekondigd de boetes met ingang van 1 juli 2015 verder te verhogen naar 60% van de verschuldigde belasting. 

Hertoghs advocaten heeft ruime ervaring in het begeleiden van inkeerders. Een inkeer lijkt soms gemakkelijk, maar is vaak een behoorlijk complexe aangelegenheid. Zo betekent inkeren niet alleen alsnog een juiste belastingaangifte doen. De inkeerder moet er ook op rekenen dat de inspecteur nog een aanzienlijke hoeveelheid aanvullende informatie wil hebben. Voor juridische bijstand neemt contact op met een van onze advocaten. Wilt u meer lezen dan verwijzen wij u naar 'Inkeerprocedure, inkeerregeling, inkeren' op onze website.

 

Meer achtergrondinformatie:

Bundesbeschluss 1

Bundesbeschluss 2