Skip to content

Bank secrecy for tax purposes is coming to an end

07 mei 2014

‘Bank secrecy for tax purposes is coming to an end’ zo schrijft de Oeso in een nieuwsbericht op haar website. Diverse landen, waaronder Zwitserland en Singapore, hebben zich op 6 mei 2014 aangesloten bij de internationale standaard van automatische gegevensuitwisseling. Volgens de Oeso betekent dit een grote stap in de goede richting, belastingontduikers kunnen zich nergens meer achter verschuilen.
Wanneer de automatische gegevensuitwisseling van start gaat is nog niet officieel bekend. Het Financieele Dagblad schrijft op 7 mei 2014 (zie deze link voor de integrale tekst) dat de Duitse minister Wolfgang Schäuble na afloop te kennen heeft gegeven in 2017 te beginnen met het automatisch uitwisselen van gegevens.

Op 2 september 2013 heeft Weekers de inkeerregeling tijdelijk versoepeld. De versoepeling houdt in dat de boete van 30% niet wordt opgelegd als zwartspaarders zich vóór 1 juli 2014 bij de Belastingdienst melden. Deze versoepeling geldt ook voor inkeerverzoeken die vóór 2 september 2013 zijn ingediend, maar waarvan de boetbeschikking nog niet onherroepelijk vaststaat. Aangezien thans nog geen sprake is van automatische gegevensuitwisseling tus-sen onder meer Zwitserland, Singapore en Nederland, kunnen Nederlandse belastingplichti-gen met niet-fiscaal verantwoord vermogen in de in deze landen nu nog gebruik maken van de (tijdelijk versoepelde) inkeerregeling.