Skip to content

(Becon)uitstel: over de vertegenwoordigingsbevoegdheid van een adviseur en de aanslag- en navorderingstermijn, TFB 2018

Gerelateerde expertises:

(Becon)uitstel: over de vertegenwoordigingsbevoegdheid van een adviseur en de aanslag- en navorderingstermijn

Mr. K.M.G. Demandt in TFB september 2018

Het aanvragen van (becon)uitstel komt vaak voor aangezien adviseurs in korte tijd grote aantallen aangiften moeten indienen. Uitstel verlengt die termijn, waardoor meer ruimte wordt gecreëerd voor het indienen van de aangiften. Echter, het krijgen van uitstel brengt ook andere (juridische) gevolgen met zich mee, zoals een verlenging van de aanslag- of navorderingstermijn. Kan een belastingplichtige met een dergelijke verlenging van de aanslag- of navorderingstermijn worden geconfronteerd als een adviseur het uitstel onbevoegd heeft aangevraagd? Daarop gaat Kim Demandt in in haar bijdrage voor het TFB.

Lees meer

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. K.M.G. (Kim) Demandt