Skip to content

Bekendmaking van naheffingsaanslagen bij een (vermoedelijk opgehouden) rechtspersoon. BTW-bulletin 2019/73

Een besluit, en daarmee een naheffingsaanslag, treedt niet eerder in werking nadat het is bekendgemaakt. De bekendmaking is namelijk een constitutief vereiste voor het kunnen intreden van de rechtsgevolgen, de zogenoemde materiële rechtskracht.

Normaliter vindt de bekendmaking plaats door toezending of betekening van een aanslag, maar wanneer is een naheffingsaanslag inwerking getreden, bekendgemaakt en wanneer begint of eindigt de bezwaartermijn? En wat als je te laat bezwaar hebt gemaakt omdat je de naheffingsaanslag niet hebt ontvangen?

In deze bijdrage staan de auteurs stil bij de bekendmaking van naheffingsaanslagen en boetebeschikkingen waarbij extra aandacht wordt besteed aan de vermoedelijk opgehouden rechtspersoon.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. R. (Ron) Jeronimus

Mr. R. (Roelof) Vos