Skip to content

Belanghebbende benadeeld door niet-horen. NTFR 2018/1302

Belanghebbende benadeeld door niet-horen

Mr. A. Wolkers in NTFR 2018/1302

 

Arjan Wolkers heeft in NTFR 2018/1302 een interessante uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 19 december 2017 over de schending van het hoorrecht in de bezwaarfase van commentaar voorzien. In deze zaak diende het Hof onder meer te bepalen welke gevolgen aan de schending van het hoorrecht dienen te worden verbonden. Aan de schending van de hoorplicht kan op grond van art. 6:22 Awb voorbij worden gegaan indien de belanghebbende door de gang van zaken niet is benadeeld. Arjan Wolkers geeft in zijn commentaar aan dat de rechter hier in de praktijk terughoudend mee om moet gaan. Met name als over de van belang zijnde feiten en de waardering daarvan tussen partijen een verschil van mening bestaat, zal niet snel kunnen worden geoordeeld dat belanghebbende door het niet-horen niet is benadeeld.