Skip to content

Belastingdienst verstuurt brieven naar Nederlandse rekeninghouders van Zwitserse Bank

20 april 2017

Blijkens een nieuwsbericht van het Ministerie van Financiën van 19 april jl. heeft de Belastingdienst deze week ruim 650 brieven gestuurd naar rekeninghouders van een Zwitserse bank. De Telegraaf meldt  dat het zou gaan om Nederlandse klanten van Credit Suisse. De aangeschreven Nederlanders komen – aldus het Ministerie van Financiën – niet meer in aanmerking voor de inkeerregeling, aangezien de Belastingdienst de rekeninghouders al op het spoor is. Wel zou bij de vaststelling van de hoogte van de boete rekening worden gehouden met het nu alsnog melden van buitenlands vermogen.

 

Daarmee gaat de jacht op buitenlands vermogen door. Zo startte de FIOD eerder deze maand onderzoeken naar personen die worden verdacht van belastingfraude met buitenlands vermogen en heeft de Belastingdienst recent een verzoek gericht aan de autoriteiten in de Verenigde Staten in verband met het gebruik van American Express creditcards door Nederlandse belastingplichtigen over de periode 2009-2016.

 

Het blijft zaak kritisch te kijken naar de acties van de Belastingdienst. Zo wordt geregeld informatie via anonieme tipgevers verkregen. In Nederland is momenteel discussie gaande over de (on)wenselijkheid van het gebruik van en betaling voor informatie van tipgevers, zeker nu een wettelijke basis ontbreekt.

 

Daarnaast is het de vraag of de internationale informatie-uitwisseling – waarbij grote hoeveelheden data worden vergaard – wel (altijd) rechtmatig is.

 

Hertoghs advocaten heeft geruime ervaring met het verlenen van rechtsbijstand in het kader van buitenlands vermogen en internationale informatie-uitwisseling. Mocht u hierover van gedachten willen wisselen, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.