Skip to content

Belastingplan 2018/Accijnzen – verlenen toegang tot gebouwen. NLFiscaal speciaal nr 2

Belastingplan 2018/Accijnzen – verlenen toegang tot gebouwen. NLFiscaal speciaal nr 2 van 30-09-2017

In dit bijzondere nummer van NLFiscaal nr. 2 wordt een aantal belastingmaatregelen uit het Belastingplan 2018 van commentaar voorzien. Arjan gaat in op een voorgenomen wijziging in de accijnswetgeving, op basis waarvan de inspecteur uitgebreidere bevoegdheden krijgt om een fysieke controle uit te voeren.