Skip to content

Belastingplan 2018 / Nota n.a.v. verslag: accijnzen. NLFiscaal speciaal nr. 3

Belastingplan 2018 / Nota n.a.v. verslag: accijnzen. NLFiscaal speciaal nr. 3 van 4-11-2017

 

In dit bijzondere nummer van NLFiscaal nr. 3 heeft Arjan Wolkers de Nota naar aanleiding van het Verslag (onderdeel van het Belastingplan 2018) op het punt van de accijnswetgeving van commentaar voorzien. Zo gaat hij in op een voorgenomen wijziging in de accijnswetgeving, op basis waarvan de inspecteur uitgebreidere bevoegdheden krijgt om een fysieke controle uit te voeren.