Skip to content

Bestrijding van faillissementsfraude insolvent? TFB 2013, nr 6/7

Anke Feenstra en Mariëlle Boezelman bespreken het wetsvoorstel ‘herziening strafbaarstelling faillissementsfraude’, dat eind vorig jaar werd aangekondigd in het kader van het wetgevingsprogramma ‘Herijking Faillissementsrecht’. Met name de hierin opgenomen bepalingen die betrekking hebben op de nieuwe strafbaarstelling van het niet voldoen aan de administratie- en inlichtingenplicht komt aan de orde. Wat is namelijk de toegevoegde waarde – of juist niet – van deze nieuwe bepaling, naast de reeds bestaande strafbaarstelling hiervan in de AWR?

Lees het artikel.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.A. (Anke) Feenstra

Mr. G.M. (Mariëlle) Boezelman