Skip to content

Bevoegheidsverdeling tussen burgerlijke en belastingrechter

Bevoegheidsverdeling tussen burgerlijke en belastingrechter

Angelique Perdaems heeft het arrest van de Hoge Raad van 16 juni 2017, nr. 16/01405 van commentaar voorzien in NTFR 2017/1966. De Hoge Raad oordeelde in deze zaak dat uitsluitend de belastingrechter bevoegd is tot beoordeling van de juistheid van de aanslagen toeristenbelasting. Dat geldt ook indien die aanslagen worden bestreden met de stelling dat de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten nietig zijn op gronden ontleend aan het burgerlijk recht. Angelique gaat in haar commentaar nader in op de bevoegdheidsverdeling tussen de burgerlijke en belastingrechter.

Lees hier het artikel.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems