Skip to content

Bij belastingrente speelt compensatiegedachte geen rol. Annotatie NTFR 2021/3389

Naar aanleiding van de aangifte is aan belanghebbende een voorlopige aanslag IB/PVV 2015 opgelegd van (negatief) € 81.970. De definitieve aanslag bedroeg een te betalen bedrag van € 145.948.

De vraag is of terecht € 12.214 aan belastingrente in rekening is gebracht. In tegenstelling tot Rechtbank Noord-Holland oordeelt het hof dat bij de belastingrente niet de compensatiegedachte centraal staat, maar de verzuimgedachte.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. K.M.G. (Kim) Demandt