Skip to content

Bijstand van de advocaat bij het verhoor: loopt Nederland in de pas met Europa?

23 november 2016

Mr. K.M.G. Demandt en mr. A.C.M. Klaasse, Strafblad 2016, afl. 5, november 2016

De verhoorbijstand van advocaten is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. Kern van de discussie is – naast de gemaximeerde vergoeding voor de advocaat voor de verhoorbijstand – de rol van de advocaat bij het verhoor. Het wetsvoorstel, de Beleidsbrief van het OM, de Richtlijn 2013/48/EU en de jurisprudentie van het Europese Hof van de Rechten van de Mens lijken allemaal een eigen invulling hieraan te geven. Is de weg die Nederland is ingeslagen met betrekking tot de verhoorbijstand wel conform de Europese voorschriften? Daarop gaan Kim Demandt en An Klaasse nader in.