Skip to content

Bindende tariefinlichtingen: veranderingen per 1 mei 2016

Gerelateerde expertises:

Bindende tariefinlichtingen: veranderingen per 1 mei 2016

Mr. A. Wolkers en mr. E.H. Mennes, BTW-bulletin 2016/39, 25 april 2016

1 mei 2016 was een belangrijke datum voor de Europese douanewetgeving. Op die datum werden het Communautair Douanewetboek (CDW) en de uitvoeringsverordening van het CDW (TCDW) vervangen door het Douanewetboek van de Unie (DWU) met de daarbij behorende Gedelegeerde Verordening en Uitvoeringsverordening. Dit betekent overigens niet dat vanaf 1 mei 2016 alles volledig veranderd is. Het DWU wordt gefaseerd ingevoerd in de periode van 2016 tot 2020.

Feit is dat de veranderingen op het gebied van de bindende inlichtingen sinds 1 mei direct van toepassing zijn. Reden om stil te staan bij de belangrijkste wijzigingen op het gebied van de bindende inlichtingen, oftewel de zogenoemde bindende tariefinlichtingen (BTI’s) en de bindende oorspronginlichtingen (BOI’s). In dit artikel zullen wij ons richten op de BTI.

Lees het artikel.