Spring naar content

Boekbespreking: mr. I.J. Krukkert, Individuele straftoemeting in het fiscale bestuurlijke boeterecht. Een interne theoretische rechtsvergelijking tussen het fiscale bestuurlijke boeterecht en het strafrecht. TBS&H 2018, nr 4

Op 26 maart 2018 heeft mr. I.J. Krukkert, werkzaam als vaktechnisch coördinator formeel recht bij de Belastingdienst, zijn proefschrift met bovenvermeld onderwerp verdedigd. Zijn promotoren waren prof. dr. mr. R.E.C.M. Niessen en prof. mr. dr. P.M. Schuyt. Het wekt geen verbazing dat de interesse van Krukkert voor fiscale boetes groot is. In een interview kort voorafgaand aan zijn promotie geeft hij aan dat vooral de individuele straftoemeting zijn aandacht trok door de kritiek van de ‘buitenwacht’ en de onduidelijkheid van dit rechtsterrein. Met het Twents gezegde ‘Tusken vestaand en geveul spölt ’n duuvel’ in het achterhoofd en de muziek van gitarist John Scofield op de achtergrond heeft Krukkert een lezenswaardig naslagwerk over fiscale straftoemeting geschreven. Als centrale vraag in zijn onderzoek is gekozen voor: ‘Waarin verschilt de rechtsnormering van het proces van individuele straftoemeting door de inspecteur in het fiscale bestuursrecht van de rechtsnormering van het proces van individuele straftoemeting door de strafrechter, en is dit verschil verklaarbaar gelet op de van toepassing zijnde rechtsbeginselen?’

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.A. (Anke) Feenstra