Skip to content

Boeteverhoging per 1 juli 2015 voor inkeerders

11 juni 2015

Er is de afgelopen tijd veel opspraak geweest over de inkeerregeling. Zo zou de gemiddelde inkeerder € 500.000 op zijn buitenlandse bankrekening hebben staan en heeft de Belastingdienst het voornemen om voor 1 juli a.s. een groot deel van alle inkeermeldingen definitief af te wikkelen.

Onder het regime van toenmalig Staatssecretaris van Financiën is de inkeerregeling versoepeld tot 1 juli 2014 (geen boete), waarna de reguliere inkeerregeling weer zou herleven. De maximale boete is dan 10% van het maximum van 300%, dus 30%. Per 1 juli 2015 wordt het boetepercentage aangescherpt. Personen die vanaf dan inkeren, krijgen te maken met een boete van 60% (20% van het maximum van 300%).

De ervaring leert dat het moment van de inkeermelding geldt als het moment waarop wordt getoetst welk boeteregime van toepassing is. Als vóór 1 juli a.s. een geldige inkeermelding wordt gedaan, dan zal in beginsel het boetepercentage van 30% van toepassing zijn.

Nu de automatische gegevensuitwisseling met andere landen op gang komt, is het ‘opsporen en bestraffen’ van zwartspaarders een ‘hot issue’. Eind mei is door de Zwitserse Belastingdienst een twintigtal namen doorgegeven van personen die een buitenlandse bankrekening aanhielden. Onder deze bekendgemaakte namen bevonden zich eveneens een aantal Nederlanders. De inkeerregeling is dus nog altijd een goed alternatief (boete 30%), want als de Belastingdienst iemand op het spoor komt geldt een boete van 300%!

Meer over de inkeerprocedure, inkeerregeling en inkeren.